SIFE PolandA head for business. A heart for the World
Współpraca / SIFE dla Biznesu
SIFE dla Biznesu

Organizacja SIFE funkcjonuje i rozszerza swoją działalność dzięki zaangażowaniu sponsorów, patronów i organizacji wspierających. Sieć partnerów SIFE obejmuje kilkaset wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji - odpowiedzialnych liderów biznesu. 

Kluczowe obszary korzyści dla partnerów to:

 • Employer Branding 
  - wzmocnienie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i odpowiedzialnej marki wśród obecnych oraz przyszłych pracowników 
  - możliwość zaangażowania pracowników w projekty SIFE
  - udział pracowników i menedżerów w towarzyszących wydarzeniach specjalnych, np. szkolenia i finały konkursu 
   
 • Talent Recruitment 
  - aktywna obecność w środowisku akademickim
  - wsparcie procesu rekrutacji i selekcji
  - dostęp do bazy CV najzdolniejszych studentów
   
 • Corporate Social Responsibility
  - rozwój poczucia społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych liderów
  - wpływ na poprawę jakości życia lokalnych społeczności, promocja etyki w biznesie
  - integracja firmy z pozytywnymi wartościami promowanymi przez SIFE
   
 • Networking
  - przynależność do grona partnerów SIFE - wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji - odpowiedzialnych liderów biznesu
  - obecność firmy podczas finału konkursu oraz organizowanych szkoleniach na uczelniach i imprezach towarzyszących
  - umocnienie relacji z lokalną społecznością 
W związku z rozpoczynającym się kolejnym rokiem działalności SIFE w Polsce, zapraszamy do współpracy wiodące przedsiębiorstwa, organizacje oraz fundacje. W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą dotyczącą pakietów sponsorskich oraz korzyści wynikających ze współracy z SIFE Poland prosimy o kontakt.
Paulina Mazur
SIFE Country Leader
BIGRAM
pmazur@sife.pl
tel. +48 22 646 94 94
Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin