SIFE PolandA head for business. A heart for the World
Idea SIFE / Misja
Misja

HISTORIA  I ORGANIZACJA SIFE

SIFE (Students In Free Enterprise – Studenci dla Przedsiębiorczości) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1800 uczelni wyższych w ponad 40 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę SIFE stanowi SIFE World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – SIFE International. W poszczególnych państwach działają organizacje koordynujące krajowe edycje programu SIFE.

MISJA

SIFE jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami.

Te trzy grupy dążą wspólnie do pobudzenia przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej wybranych środowisk. W tym celu, każdego dnia na świecie studenckie zespoły SIFE z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują projekty edukacyjne. Kierując się zasadami etyki, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

WAŻNE! Nauka i przekazywanie informacji nie jest jedynym celem programów SIFE. Podjęte działania powinny prowadzić do konkretnego, mierzalnego wyniku, tzn. mieć wpływ na sytuację ekonomiczną oraz status finansowy jednostek lub/i grup. Działania zespołów SIFE powinny zaowocować np. powstaniem nowych przedsiębiorstw, naprawą sytuacji istniejących już spółek oraz/lub poprawą sytuacji materialnej lokalnej społeczności.

Dane liczbowe:

Liczba zaangażowanych państw: 41

Aktywne zespoły: 1536

Uczestniczący studenci: 41760

Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin