SIFE PolandA head for business. A heart for the World
Idea SIFE / Projekty
Projekty

Projekty SIFE powinny bezpośrednio dotyczyć przynajmniej jednego z niżej wymienionych obszarów:

  • Zrozumienie zasad działania gospodarki wolnorynkowej / understanding how market-based economy system operates
  • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, aby odnieść  sukces w dynamicznie zmieniającym się, konkurencyjnym otoczeniu, (dotyczy indywidualnych kompetencji, umiejętności twardych jak i miękkich)/acquiring the education and skills training needed to succeed in a dynamic, competitve global economy
  • Przedsiębiorczość – Zrozumienie i poznanie zasad związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej / learning how to succeed as an entrepreneur and/or improve an existing business
  • Zarządzanie finansami – Rozwój indywidualnych kompetencji związanych z zarządzaniem finansami osobistymi/ developing the personal financial management skills necessary to achieve financial independence
  • Podejmowania świadomych i konsekwentnych decyzji pod względem ekologicznym, na użytek prywatny i biznesowy/make environmentally sustainable personal and business decisions
  • Etyka w biznesie – Poznanie, zrozumienie i zastosowanie zasad etyki w biznesie/ understanding that long-term success and prosperity of a market economy, business and individuals are dependent on ethical business practices

Każdy projekt może dotyczyć jednego wybranego kryterium lub kilku z nich. Najważniejsze jest, aby odpowiadał na określoną potrzebę w wybranej społeczności, był innowacyjny i doprowadził do osiągnięcia realnej korzyści ekonomicznej dla wybranej społeczności.

Studenci zaangażowani w SIFE mają okazję wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte na uczelniach. SIFE wyłania liderów przyszłości – aktywnych i ambitnych młodych ludzi, którzy poprzez udział w programie zdobywają wyjątkowe doświadczenie związane z przygotowaniem i realizacją projektów o charakterze edukacyjno - biznesowym. Ponadto, zgodnie z ideą SIFE, uczestnicy przyczyniają się do poprawy jakości życia wybranej społeczności.

Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin