SIFE PolandA head for business. A heart for the World
Ogólnopolski Konkurs SIFE Poland 2010

Jeśli chcesz wziąć udział jako uczestnik lub obserwator w Ogólnopolskim Konkursie SIFE Poland 2010, wystarczy że wypełnisz poniższy formularz.

Po rejestracji zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SIFE Poland zostanie wysłane do Ciebie drogą elektroniczną oraz drogą pocztową (jesli wypełnisz dane dotyczące adresu). W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod numer +48 (22) 646 94 94 lub napisz do nas na adres sife@sife.pl


Dane podstawowe
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail (login) *
Telefon *

Uczestnictwo w konkursie
Zgłaszam chęć do uczestnictwa
w konkursie jako *
Reprezentuję *

Adres korespondencyjny, na który należy wysłać zaproszenie
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Komentarz
*Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BIGRAM Management and Investment Sp. z o.o. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. Oświadczam, iż jest mi wiadome, że administratorem zbioru danych osobowych, w którym znajdują się m.in. moje dane jest BIGRAM Management and Investement Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. Wysłanie powyższego formularza jest jednocześnie oświadczeniem, że podane w nim informacje są zgodne z prawdą.
Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin