SIFE PolandA head for business. A heart for the World
SIFE w Polsce / Zespoły / Uniwersytet Gdański
O zespole   |   Projekty   |   Kontakt
Uniwersytet Gdański

 

Drużyna SIFE Uniwersytetu GdańskiegosifeUG01_kopia

Zespół powstał w 2001 roku na Wydziale Zarządzania UG. Członkami są studenci zarządzania, ekonomii oraz psychologii. Opiekunem (tzw. SIFE Faculty Advisor) jest dr Piotr Wróbel z Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Członkowie drużyny szybko uświadomili sobie, jaką wartość ma jasno określony cel i jak determinuje on długofalowy rozwój. By zwiększyć efektywność działań i zapewnić długofalowość istnienia zespołu, studenci opracowali program, dzięki któremu wiedza doświadczonych członków przekazywana jest osobom nowym. W ten sposób drużyna ma pewność, że praca będzie kontynuowana przez kolejne lata.

Osiągnięcia

Od początku działalności w programie SIFE zespół osiągnął bardzo wiele. Sukcesy to przede wszystkim sukcesy beneficjentów realizowanych przez drużynę projektów: wyrównane szanse, lepsza jakość ich codziennego życia i większa wiedza, dzięki której łatwiej jest im odnaleźć się w skomplikowanej gospodarce wolnorynkowej. Jako członkowie drużyny, w myśl SIFE’owej zasady learning by teaching, zespół osiąga swoje indywidualne sukcesy, zwiększa umiejętności, przekładając teorię wyniesioną ze studiów na prawdziwą praktykę biznesową. Inicjatywy cieszą się uznaniem wielu firm i instytucji, dzięki czemu drużyna uzyskuje wsparcie merytoryczne, a także finansowe.

W ciągu ostatnich lat, zespół  czterokrotnie otrzymał od banku HSBC prestiżowy grant, który przyznawany jest najlepszym projektom edukacyjnym na świecie.

Drużyna już osiem lat z rzędu jest uznawana za najlepszą w kraju, uzyskując tytuł Mistrza Polski.

 

Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin