SIFE PolandA head for business. A heart for the World
O zespole   |   Projekty   |   Kontakt
Projekty

 

Zespół zachęca studentów do stwarzania innym szans ekonomicznych w ich społecznościach lokalnych oraz do rozwijania cech przywódczych, umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej, poprzez stosowanie i przekazywanie innym zasad ekonomii, biznesu, przedsiębiorczości oraz etyki.

Przez 7 lat działalności drużyna zrealizowała ponad 40 projektów. Poniżej prezentujemy 4 wybrane, które drużyna przedstawiła na finale światowym SIFE World Cup 2009 w Berlinie.

projekty

 

Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin