SIFE PolandA head for business. A heart for the World
Idea SIFE / Zespoły
Zespoły SIFE

Uczestnikami programu są studenci, którzy tworzą zespoły, a następnie, z pomocą opiekuna naukowego, planują i realizują projekty o charakterze edukacyjno – biznesowym, adresowane do wybranej społeczności. Punktem wyjścia dla projektów SIFE jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności związanych z działaniem w gospodarce wolnorynkowej. Projekty obejmują między innymi tematy zarządzania finansami, czy też prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z etyką biznesową.

Każda drużyna SIFE musi wypracować, rozwinąć i wdrożyć długookresową strategię rozwoju zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw. Za zrealizowane projekty można uznać takie, które przynoszą stabilne, trwałe efekty i funkcjonują „samodzielnie” również bez pomocy zespołu SIFE.

Obecnie na świecie aktywnie działa ponad 1500 zespołów.

ZASADY tworzenia zespołów SIFE

Organizacja drużyny SIFE zależy wyłącznie od studentów. Zespół zaangażowany w program może działać w ramach koła naukowego lub innego stowarzyszenia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Aktywna drużyna SIFE musi jedynie posiadać opiekuna naukowego(funkcję tę pełni pracownik danej uczelni) oraz lidera (rola jednego z członków zespołu). Ponadto, w obrębie uczelni może działać tylko jeden zespół SIFE. Pozostałe aspekty, takie jak liczba członków, czy też podział obowiązków pozostają wyłącznie w gestii studentów.

Każdy student, niezależnie od roku czy tez kierunku podjętych studiów może w każdej chwili dołączyć do drużyny SIFE na swojej uczelni. Obecnie istnieje w Polsce osiem aktywnych drużyn, które wzięły udział w programie w roku akademickim 2008/2009.

Każda uczelnia wyższa może w dowolnym momencie w trakcie roku akademickiego powołać zespół studencki SIFE. Wystarczy grupa aktywnych i odważnych studentów, którzy swoim działaniem chcą wpłynać pozytywnie na otoczenie biznesowe!

Przeczytaj więcej o zespołach studenckich w SIFE Poland.

SIFE World Cup 2009 - Berlin
Copyright 2009 BIGRAM. Wszystkie prawa zastrzeżone. CMS Starla Admin